کنترل کیفیت

تست پیری هیدرولیز

تست مقاوم در برابر سایش

تست ضربه چقرمگی

تست ترمز

تست هیدرولیک

تست مقاوم در برابر دما

آزمایش افشاندن نمک

تست ضربه

تست سختی


زمان ارسال: دسامبر-16-2021